Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa arrow Bilgiler arrow 3568 Kanun
3568 Kanun Yazdır E-posta
 

Duyurular

E defter Soru Cevap  

ESKİŞEHİR SMMM ON-LİNE HAZIRLIK KURSU Eskişehir SMMM Odası Staja Giriş Sınavı ve SMMM Mesleki Yeterlilik sınavları on-line Hazırlık Kursları başlamıştır.

Staja Giriş Sınavı hazırlık kursu bilgi formu için tıklayınız, kesin kayıt formu için tıklayınız,

SMMM Yeterlilik Sınavı hazırlık kursu bilgi formu için tıklayınız,
kesin kayıt formu için tıklayınız,3 Ay Ötelemeli İhtiyaç Kredisi! DenizBank ve Mali Müşavirler Odası iş birliği ile Oda üyesi Mali Müşavirler %0.99’dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisinden 3 ay öteleme avantajıyla tahsis ücreti ödemeden yararlanabilecektir.
İçeriğin devamı için tıklayınız.

SGK TEŞVİKLERİ VE TEŞVİK HESAPLAMA PROGRAMI  

GÜNCEL SGK VE MUHASEBE UYGULAMALARI

E-DÖNÜŞÜMÜN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

E-DEFTER UYGULAMALARI / LUCA İLE E-DÖNÜŞÜM

Konkordato Komiserliği TÜRMOB 2019/1. Dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Başvuruları 4 - 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve diğer hususların düzenlendiği “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” 30/01/2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Usul ve Esasları’nın belirlendiği 171 Numaralı Genelge ise 26/06/2019 tarihinde duyurulmuştur.

Anılan düzenlemelerde, komiser listesine kabul şartları arasında özet olarak; konkordato komiserliği temel eğitimini tamamlamış olmak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden mezun olmak ve beş yıllık mesleki kıdem kazanmış olmak şartları yer almıştır.

TESMER'e T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından, “Ankara”da “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” verebilmek üzere izin verilmiştir. Bu izin çerçevesinde, Ankara’da yapılacak olan “Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi” için 2019/1. dönem başvuru takvimi belirlenmiştir. 2019/1. dönem eğitim başvuruları 4 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen meslek mensupları 950,00 TL + KDV ve diğer meslek erbapları 1.140,00 TL + KDV olan eğitim ücretini; http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden yapacakları başvuru sırasında, kredi kartı ile on-line olarak ödeyebilecekleri gibi TÜRMOB-TESMER Eğitim Yayın ve Yazılım Hizmetleri İşletmesininin Türkiye İş Bankası Ankara Dikmen Şubesi 4248-917065 (IBAN NO: TR70 0006 4000 0014 2480 9170 65) nolu hesabına da TC Kimlik Numarası belirtilerek ödeyebileceklerdir. Ödemenin banka hesabına yapılması durumunda başvuru işlemi ödemenin yapılmasını takiben bir iş günü sonra yapılabilecektir.

TESMER tarafından, 2018 yılında yapılmış olan “Konkordato Komiserliği Eğitimi”ne katılmak üzere 750,00 TL + KDV tutarında ödeme yapmış ancak mevzuat değişikliği nedeniyle eğitim alamamış olanlar, http://konkordato.tesmer.org.tr adresi üzerinden ek bir ödeme yapmaksızın eğitim başvurularını güncelleyebileceklerdir.
 E-dönüşüm etkinliği

12 Kasım Salı günü uyumsoft ve odamız ile birlikte gerçekleştireceğimiz Kahvaltı ve E-dönüşüm Etkinliği ( VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması hakkında sunum ) ile ilgili katılımcı formu için tıklayınız.


Etkinlik:

E-dönüşüm etkinliği(VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması)
Program :
09:30  Kahvaltı
10:30
  VUK 509'un yorumlanması ve sahada uygulanması hakkında sunum
13:00  Kapanış

Yer : Grand Çınar HOTEL - Kütahya

Adres : Cumhuriyet Mh. Haymeana Cad. No:51 Merkez / KÜTAHYA
Tel: 0274 271 07 07


E-DÖNÜŞÜM  

TERCUMAN BİLİRKİŞİ BAŞVURUSU İL AN;KÜTAHYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
Ceza Muhakemesi kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrası uyarınca;
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ceza mahkemelerinde aşağıda belirtilen tercüman ihtiyacı göz önünde bulundurularak, 2020 yılında tercüman olarak görev yapacakların listeleri hazırlanacaktır.Komisyonumuzca belirlenen dillerde tercüman olarak görev yapmak isteyen gerçek
ve tüzel kişilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin 15 Ekim 2019
tarihinden 31 Ekim 2019 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasını içeren ve aşağıda belirtilen belgelerin eklendiği başvuru formuyla Komisyonumuza başvurmaları gerekmektedir. Talepleri kabul edilenlere ilişkin liste 28 Kasım 2019 Perşembe günü Adliye Divanhanesinde asılmak suretiyle ve www.kutahya.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.Tercüman ihtiyacı bildirilen diller:
1.Afganca, 2.Arapça, 3.Almanca, 4.Bulgarca 5.Çince, 6.Farsça, 7.Fransızca,
8.Japonca, 9.İngilizce, 10.İşaret dili, 11.İtalyanca 12.Kürtçe, 13.Rusça 14.Yunanca
Listeye kayıt olabilmek için aranacak nitelikler:
a)Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c)En az ilkokul mezunu olmak
d)Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
e)Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan
veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
f)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
g)Adalet Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya meslekî faaliyetini icra etmek,
h)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak

Tercüman Listesi Başvuru dilekçelerine eklenecek belgeler:
a)Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,
b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,
c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname
sertifika gibi belgeler,
d)İki adet vesikalık fotoğraf,
e)Mezuniyet durumunu gösterir belgelerin eklendiği dilekçeyle Komisyonumuza
başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru formları www.kutahya.adalet.gov.tr adresinden temin
edilecektir.)


SEÇMEN ASKI LİSTESİ 23.Olağan Genel Kurulumuzda gerçekleşecek seçimlere ilişkin YSK Onaylı seçmen listemiz 08:00 İtibari ile Odamızda Askıya çıkartılmıştır. 29/04/19 Tarih 17:00'a kadar askıda kalacaktır. KSMMMO Yönetim KuruluGenel Kurul İlanı ve Gündem
KÜTAHYA SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
 
 
Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının, 23. Olağan(SEÇİMLİ) Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem dahilinde 04-05 Mayıs 2019 tarihinde saat 14:00’da Dumlupınar Mah. Şehit Piyade Onbaşı Ali Şahan Sok. No:4 Kütahya adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantının 18-19 Mayıs 2019 tarihinde Dumlupınar Mah. Şehit Piyade Onbaşı Ali Şahan Sok. No:4 Kütahya adresindeki odamız binasında yapılacaktır.
 
Genel Kurul Toplantımıza katılmanızı rica ederiz. Saygılarımızla.


E-FATURA E- DEFTER E-ARŞİV E-İMZA KEP ÜRÜNLERİ ODAMIZDAN TEMİN EDİLİYOR

Değerli Meslek Mensuplarımız

 

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-bilet, e-imza ve kep hizmetleri için özel avantajlı koşullarda EDM BİLİŞİM ile anlaşma sağladık. EDM Bilişim’in avantajlı hizmet sağlama detayları aşağıdadır.

 

Bu anlaşmamız kapsamında, Sizlere E-İmza ve KEP hizmetleri için;

 

· Tüm uygulamalara tek JAVA ile erişim olanağı veren sertifika sağlanacaktır.

· 15 dakikada E-İmza ve KEP’inizin yerinizde teslim ve kurulumu yapılacak.

E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter ve E-Bilet hizmetleri içinse;

 

· EDM merkezden özel müşteri temsilcisi atanacak.

· Kütahya’da teknik ve idari temsilciler hizmet verecek.

· Mükellefin ve sizlerin kullanmakta olduğu tüm programlara tam entegrasyon sağlanacak.

· Tek şifreyle tüm mükelleflerinize bir arada erişebileceğiniz bir panel sizlere sunulacak.

· Geçmiş dönemdeki tüm e-fatura ve e-defterler, 10 yıl boyunca ücretsiz saklanacak.

· Sabit ücret olmayan ve kontör yakmayan rekabetçi etik tarifeler uygulanacak.

 

 

Saygılarımızla

 

 

 

EDM Bilişim Yetkilileri:

 Kütahya SMMM Odası - 0274 223 17 89 – iletisim@kutahyasmmmo.org

 

CEM RAMİS KIZILTAŞ - 0506 461 78 63 – cemesdizayn@hotmail.comTÜRMOB KART

Birliğimizce yürütülen Türmob Kart Projesinde gerekli teknik çalışmalar tamamlanmış olup, Meslek Mensuplarımızın ve aday Meslek Mensuplarımızın Kimlik Belgeleri Değişecektir. Bu kapsamda kartlar basılmadan önce meslek mensuplarımızca ve aday meslek mensuplarımızca e-Birlik ve TEOS sistemleri üzerinden bilgi ve fotoğraf güncellemesi yapılması gerekmektedir. 01/01/2018 Tarihine kadar bilgilerini güncellemeyen meslek mensuplarının ve aday meslek mensuplarının kimlik belgeleri Birliğimizde mevcut bilgiler ve fotoğraflar esas alınarak basılacaktır. Konu ile ilgili bilgi dökümanlarına sitemiz dökümanlar kısmından ulaşabilirsiniz.

 


TÜRMOB UN MUHASEBE MÜZESİ TÜRMOB UN MUHASEBE MÜZESİ HAKKINDAKİ YAZISI EKTEKİ DOSYADA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.
EK İÇİN
TIKLAYINIZ
Ziyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
M. Tahir KULALI
Yeni sitemizin Kütahyadaki meslek camiam
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

 
KDS Konsepti | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi